Individuel terapi

Individuel terapi

Problemstillingerne i individuel terapi kan være meget forskellige, og det er derfor også forskelligt, hvordan terapien former sig. Nogle gange er nogle enkelte samtaler tilstrækkeligt, andre gange skal der flere til.

Hvordan foregår terapien?

Psykoterapi er en måde at blive klogere på sig selv på.

Jo bedre du kender og forstår dig selv,  jo større selvaccept og selvomsorg. Jo større indsigt og forståelse, jo bedre vil du være i stand til at leve det liv, du ønsker dig. Selvindsigt gør det muligt at bryde uhensigtsmæssige mønstre og håndtere svære forhold og situationer på nye måder.


Terapien foregår altid som et samarbejde mellem dig og mig.

Du er den, der kender dig selv bedst og bedst ved, hvad du ønsker dig af livet. Jeg kan hjælpe med øge din opmærksomhed på dig selv og med at få kontakt til din indre viden om dig selv, dine behov og ønsker.


Mit udgangspunkt er  hele dig, dine tanker, dine følelser og dine kropslige sansninger/oplevelser. Jeg har fokus på din kontakt til dig selv og din kontakt til din omverden og evne til at være til stede i nuet.


Terapisessionen kan foregå online.


Ofte leder vi ude i omgivelserne for at finde løsningen på det, der er svært. Men det, der er rigtig for andre, er ikke nødvendigvis det rigtige for alle. Vi er hver især unikke og har forskellige baggrunde, erfaringer og ressourcer, og derfor er det vigtig, at vi først og fremmest lytter til os selv.


For at finde svarene er vi nogle gange nødt til at få lidt hjælp til at lede og med at ”lytte” til vores "lille indre stemme" for at kunne høre svarerne.


Det er det, jeg som psykoterapeut kan hjælpe dig med.

Anette Siff Eskildsen

Psykoterapeut MPF
Kontakt:


Adresse

Lappen 24, 3000 Helsingør

Email:

as@anettesiff.dk

Tlf:

22 81 54 08